Om os

Om MEINERTZ

Tredje generation garanterer godt håndværk siden 1939

Hvis radiatoren skal være en gennemtænkt del af arkitekturen – ikke bare en standardløsning…Hvis konvektoren skal integreres i vinduesløsningerne uden at forstyrre udsigt og indkig…Hvis minimalistiske gulvpaneler skal opvarme rum med højt til loftet…Hvis det skal være enkelt og elegant eller råt og rustikt…– så har MEINERTZ dét, der skal til. Radiatorer og konvektorer. Konvektionsriste og klimapaneler. Glatrør og ribberør.


Alle løsninger er specialløsninger

Ingen lagervarer – alle løsninger fremstilles efter mål og dimensioneres efter den ønskede varmeydelse. Mange muligheder for montering. Uendelige muligheder for farver.   


Det er fleksibilitet sat i system. Et avanceret produktionsapparat, der er bygget til effektiv produktion af individuelle løsninger. Ny teknologi kombineret med mere end 80 års god, gammeldags tradition for håndværk og faglig stolthed. Håndplukkede medarbejdere med ansvar og respekt som garanti for kvalitet til mindste detalje.


Arkitekternes valg

MEINERTZ arbejder sammen med de fleste af de mest innovative arkitekter i Danmark, og succesen har bredt sig til Europa og USA. Vi omsætter arkitekternes idéer til unikke designløsninger. Vi taler samme sprog. Vi er gerne med fra starten, så vi kan tage bestik af situationen og tage mål på stedet.


Video:

The MEINERTZ story - Craftsmanship since 1939


Præsentation af MEINERTZ A/S

Historien

Maskinmester Charles Th. Meinertz købte i 1939 Smedjen i Beder. Trods de vanskelige vilkår og materialemangel under krigen, fik Charles Th. Meinertz opbygget et rentabelt Smede- og Maskinværksted med moderne svejseudstyr.


Hovedproduktet var beslag til lastbiler, som blev leveret til de fleste grossister, karosserifabrikker samt militæret. Derudover blev der gennem indretningsarkitekt Aage Hansen i Gothersgade lavet kunstsmedet inventar til rigmandsvillaerne nord for København.


I 1943 blev der, på foranledning af karosserifabrikant R.C. Andersen i Aalborg, påbegyndt en fabrikation af ribberør til tog og busser. Det var den spæde start på den radiatorproduktion, som MEINERTZ har udviklet gennem årene.


Charles Th. Meinertz drev virksomheden med hårdt arbejde, god hjælp fra sin hustru Augusta Meinertz og et hold af smede og arbejdsmænd, frem til sin død i 1962.


Ved faderens død i 1962 vendte ingeniør Sonni Meinertz hjem fra en stilling som ingeniør hos Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bührle & Co, i Schweiz, og overtog sammen med sin hustru Marie Louise Meinertz maskinværkstedet.


Augusta Meinertz fortsatte som prokurist i firmaet. Virksomheden omdannedes til aktiesel-skab i 1971 under navnet SM Ingeniørfirma og senere Meinertz Heating A/S.


Meinertz udvidede ribberørsproduktionen, blandt andet med leverancer af ribberør til trætørrings-anlæg, korntørring, muslingekogning, opvarmning af transportanlæg til cementvareproduktion, kølevægge i fisketrawlere, opvarmning af svinestalde samt rustfrie ribberør til Deutsche Bahns IC (ICE) tog.


Den store omsætning betød, at den jurastuderende bror, K.E. Meinertz i perioder måtte overtage ribberørsbænken i de sene nattetimer.


Den egentlige radiatorproduktion blev etableredet, da S. Meinertz i 1967 erhvervede virksomheden Dyvex A/S fra civilingeniør Henrik Tetens, og overtog produktionen af en nyudviklet konvektor. Samtidig blev samarbejdet med VVS Agentur i Sverige indledt, der den dag i dag er en vigtig eksportkunde.


I samme periode blev en ung og flittig arbejdsdreng, Hans Emdal, ansat. Han blev hurtigt en dygtig CO2 svejser, og er efter 50 år stadig aktiv i produktionen. Hans har blandt andet virket som værkfører og kreativ produktudvikler.


Dyvex konvektor produktion blev etableret i værkstedet i Beder. Konvektorerne blev markedsført under navnet MEINERTZ Dyvex. Varemærket blev i 1971 ændret til Conrad med tilhørende tidstypisk markedsføring. I takt med, at produktporteføljen blev udvidet, udfases varemærket Conrad og blev erstattet med MEINERTZ. Conrad videreføres dog stadig i Sverige.


Efterspørgslen efter de effektive konvektorer steg, og smedeværkstedet blev for trangt. Derudover viste det sig, at den øgede produktion tappede el-nettet i Beder, så beboer blinkende billeder på deres fjernsyn. På den baggrund blev beslutningen om at flytte og bygge fabrik i Skanderborg.


Med fremsynethed og økonomisk sans blev en stor og smuk naturgrund ved Illerup Ådal erhvervet. Den progressive Skanderborg Kommune havde netop udlagt området til industri.


MEINERTZ blev således en af de første virksomheder, som byggede fabrik i det eftertragtede område tæt ved motorvejen. MEINERTZ opførte, noget utraditionelt, en moderne radiatorfabrik designet af de berømte Århus arkitekter Friis & Moltke. Fabrikken fremstår ikonisk i landskabet med udsigt over Ådalen.


Bygningerne er facademuret i håndstrøgen tegl, og vidner om høj kvalitet og unik dansk arkitektur og byggekunst. Ved rejsegildet udtalte den daværende borgmester Dupont, at byggeriets beliggenhed og høje kvalitet var et rådhus værdigt.


Dette har lige siden kendetegnet MEINERTZ’ fokus på design, kvalitet og service. Bygningerne udmærkede sig yderligere ved, at personalefaciliteterne var af højeste standard.


Professor og arkitekt Knud Friis anvendte ribberør til opvarmning af både produktionshal og kontorer, hvilket blev den egentlige begyn-delse på ribberørsproduktion til rumopvarmning.


Den oprindelige fabrik var på 1200 m2, og er senere blevet udvidet 3 gange. Allerede i 1977 opførtes den første udbygning af produk-tionshallerne med 600 m2, som følge af stigende omsæt-ning særligt gennem øgede eksportaktiviteter i første omgang til Sverige. Derudover blev der i en periode på mere end 10 år leveret konvektorer til Ribe Jernindustri, samt konvektionslameller og radiatorer til en radiatorfabrik i Island, hvor MEINERTZ også havde sin egen stabile kundekreds. 


Den oprindelige arkitektur var forberedt til løbende udvidelser, og den arkitektoniske linje og materialevalget er fastholdt i alle udvidelser.


I den første tilbygning blev cortenstål introduceret som del af arkitekturen.


Anden udvidelse var endnu en produktionshal, der blev indviet i 1999 (1.200 m2),  som følge af den stigende omsætning på det nye MEINERTZ produkt ProLine.


I 2006 blev den seneste udvidelse taget i brug. Denne gang blev administrationsbygningen udvidet (350 m2), tillige med ombygning og udvidelse af personalefaciliteter og velfærdsrum.


Den 1. januar 2020 flyttede MEINERTZ fra Skanderborg til Horsens, hvor et nyt domicil på Sverigesvej 16 blev taget i brug.