PåFacadeVægLoft

Produkter til montering på facade, væg og loft

For at skabe den ideelle opvarming skal man gøre sig overvejelser om placering af varmegiverne, deres dimensionering, samspillet med bygningens arkitektur og æstetik samt integration med andre bygningskomponenter. En ideel varmeløsning vil ofte bestå af flere varmegivere, der i kombination giver et behageligt og effektivt indeklima. 


Ved store glasfacader kan man placere en gulvkonvektor i gulvet, eller en fritstående varmegiver foran. Ved høje facader skal denne varmegiver suppleres med små, effektive konvektorer, der placeres i højden, og integreres med facadekonstruktionen. MEINERTZ  har flere løsninger til facader, nemlig SkyLine, ribberør og glatrør. Alle har utallige muligheder for diskret montering på facadekonstruktionen og nærmest usynlig rørføring.


Ribberør og glatrør kan desuden kombineres med anvendelse af flere rørelementer, og monteres direkte på væg. Til vægmontering har vi desuden Zehnder Charleston og Zehnder Excelsior, der er to klassiske varmegivere. Et mere moderne look kan fås ved anvendelse af de kendte radiatorer fra MEINERTZ, hvor vi bygger en radiator i højden ved hjælp af flade rørprofiler. Da vi ikke anvender lameller mellem de vandførende rør, er vore radiatorer både hygiejniske og stilrene. Eftersom vi er ordreproducerende kan vi bygge en konvektor eller radiator med helt præcise dimensioner og i  alle farver. Det skaber mulighed for perfekt og diskret integration med arkitekturen.


Under loft og i ovenlysvinduer kan SkyLine, ribberør og glatrør anvendes. Alle produkter kan leveres i buede udførelser, og kan således placeres i et rundt ovenlysvindue.